• info@peysazehafroz.com
  • 49176 (9821+)

ابر روان کننده Carboxylic super plasticizer _ H-s

ابر روان کننده Carboxylic super plasticizer _ H-s

این محصول بر پایه پلی کربوکسیلات اتری، نسل جدید از مواد افزودنی بتن، کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن می‌باشد.  كه در سه نوع ویژه HS3000        HS500   ,    HS  قابل ارائه است.
که با استانداردهای ASTM C49, ASTM c1017, EN934-2 مطابقت دارد.
 
super ravan konande 2
 
 
خواص واثرات، ابر روان کننده :
 
1- مقاومت اولیه و نهایی بسیار بالا
2- قابلیت کاهش آب بتن به میزان 30٪ تا 40٪
3- عدم نیاز به ویبرا تور
4- روانی و کارایی بتن و افزایش مقاومت فشاری
5- قابلیت جلوگیری از پدیده جداشدگی دربین سنگدانه ها
6- قابلیت باز نمودن قالب ها در حدود 10 تا 12 ساعت پس از اتمام بتن ریزی
7- كاهش قیمت تمام شده بتن و هزینه‌های تجهیزات ساخت بتن
8- افزایش چسبندگی بتن به آرماتور
9- کاهش عیار سیمان و سازگاری با انواع سیمان‌های پرتلند
10- امکان ساخت بتن با نسبت های آب به سیمان محدوده 0/3 الی 0/4
 
موارد کاربرد، ابر روان کننده:
 
1- قابلیت ساخت بتن‌های خود تراکم (scc)- بتن توانمند H.P.C  - بتن‌های نفوذناپذیر W.R.C
2- ساخت بتن های خودتراز شونده
3- بتن ریزی های درجا با مقاومت متوسط و بالا
4- تولید قطعات پیش ساخته
5- جهت مصرف برای بتن‌ریزی‌های حجیم
6- قابل استفاده برای مقاطع بتنی با تراکم بالای آرماتور
7- ساخت بتن پمپ پذیر و تسهیل در عملکرد وکار پمپ بتن
8- ساخت بتن در مناطق گرمسیر
 
میزان مصرف، ابر روان کننده :
 
میزان مصرف دقیق H-S  از طریق آزمایش‌های کارگاهی مشخص خواهد شد اما بسته به نوع مصالح سنگی، سیمان مقدار مصرف حدود 0/2 الی 0/6 درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود.

روش مصرف،  ابر روان کننده:
 
در هنگام اختلاط بتن یا پس از اختلاط کامل بتن به مخلوط اضافه می شود. امکان اضافه کردن آن به آب بتن نیز وجود دارد. در شرایطی که فاصله زمانی ساخت و ریختن بتن زیاد باشد پیشنهاد می شود در دو مرحله به بتن اضافه گردد.
 
مزایا، ابر روان کننده :
 
افزایش بسیار زیاد مقاومت فشاری در بتن مختلف با کاهش نسبت آب به سیمان.

abre ravan konande boton
 
مشخصات فنی ( فیزیکی و شیمیایی )، ابر روان کننده :

شکل ظاهری : مایع قهوه ای روشن (عسلی)
وزن مخصوص :    0/05±gr/cm3   1/07
PH: V ± 1
ویسکوزیته : 40   ±  180
یون کلر : ندارد (کمتر از استاندارد BS5075)
 
مدت و شرایط نگهداری، ابر روان کننده :
 
یکسال در بسته بندی اولیه و در دمای بالای 5+ درجه سانتیگراد در محل سرپوشیده و دور از یخبندان و تابش نور خورشید نگهداری شود.

نوع بسته بندی، ابر روان کننده :
 
گالن 20 كیلوگرمی و بشكه 220 كیلوگرمی.
 
 
 
 
منتشرشده در افزودنی های بتن