• info@peysazehafroz.com
  • 49176 (9821+)

دیرگیر بتن Retardering Admixtures_H-103

دیرگیر بتن Retardering Admixtures_H-103

این محصول با ساختار كریستالی بوده كه پس از افزوده شدن به بتن موجب ايجاد تأخير در زمان آغاز واکنش هیدراسیون مي‌گردد. بر دو نوع پودري و مايع قابل ارائه مي‌باشد .
با استاندارد‌ ASTM C494 TYPE B, EN934-2 مطابقت دارد.
 
خواص واثرات :
 
1. تاخير در زمان گيرش بتن
2. فراهم شدن امكان بتن‌ريزي در شرايط گرمسیر
3. امكان بتن‌ريزي در مناطق بادخيز
4. امكان بتن‌ريزي با فاصله حمل زياد
5. افزايش زمان كارايي بتن
6. افزايش مقاومت بتن در دراز مدت
7. جلوگيري از به وجود آمدن ترك‌هاي سطحي

مواد كاربرد:
 
1. بتن‌ريزي هاي حجيم نظير سد سازي
2. بتن‌ريزي هاي نيمه حجيم مانند شالوده‌هاي بسيار بزرگ
3. پمپاژ بتن درمسیرهای طولاني

میزان مصرف :
 
بسته به دمای هوا و مدت زمان لازم برای به تأخیر انداختن زمان گیرش بتن میزان مصرف بین 0/6 الی 1/5 درصد وزن سیمان متغیر است و با انجام آزمایش‌های کارگاهی میزان دقیق مصرف مشخص خواهد شد.

روش مصرف :
 
این محصول را می توان پیش از اضافه شدن آب به اجزاء خشك به بتن افزود يا درآب اختلاط بتن حل نموده و سپس آب حاوي ديرگير را به مخلوط بتن اضافه نمود.

مشخصات فني (فيزيكي و شيميايي) :

توجه: تفاوت انتخاب ماده دیرگیر پودری و مایع در نحوه اختلاط این مواد با بتن و روش ساخت بتن می‌باشد
 
حالت فیزیکی
پودر
مایع
رنگ
سفید
بی رنگ
وزن مخصوص
1gr/cm3
1/02gr/cm3
یون کلر
ندارد
ندارد
PH
6-7
7-8

مدت و شرايط نگهداری :
 
یک سال در بسته‌بندی اولیه در بسته و دور از يخبندان و تابش طولاني نور خورشيد
 
نوع بسته بندی :
 
گالن 20 كیلوگرمی و كیسه 20 كیلوگرمی.
 
منتشرشده در افزودنی های بتن