• info@peysazehafroz.com
  • 49176 (9821+)

ماستیک درزگیر آسفالت

ماستیک درزگیر آسفالت

ماستیک درزگیر آسفالت Asphalt Mastic Cracks _ _ HM 2000

این ماستیک بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمر تولید گردیده وجهت درزگیری سطوح آسفالت به کار می رود.
 
 
خواص واثرات :
 
1- مقاومت در برابر تغییرات دما.
2- الاستیسیته بالا.
3- چسبندگی عادی به آسفالت.
4- مقاومت در برابر جاری شدن (FLOW).
 
 
موارد کاربرد :
 
درزگیری سطوح آسفالت.
 
 
میزان مصرف :
 
میزان مصرف HM2000  در هر متر طول معادل 700 گرم می باشد.
 
روش مصرف :
 
آماده سازی درز :
1- کلیه درزها می بایست کاملا" از گردوغبار تمیز شده وخشک باشند .
2- در صورت نیاز ، بوسیله یک پرکننده عمق درز را به میزان قابل اجرا می رسانیم .
 

نحوه اجرا وتجهیزات مورد نیاز :
1- از یک مخزن دو جداره استفاده نموده وبه صورت غیر مستقیم ماستیک را داخل آن ذوب می نمائیم وپس از ذوب شدن ، آن را داخل درز تزریق می کنیم.
 

توجه :

1- در دمای زیر 10Co اجرا نگردد.
2- هنگام بارندگی ویا خیس بودن درز ، به کار برده نشود.
3- لازم است که در هنگام ذوب نمودن ، دما تحت کنترل باشد.
 
 
مشخصات فیزیکی و شیمیایی:
 
1- چگالی : 1/2gr/cm3.
2- حداکثر دمای حرارت دهی : 180Co.
3- حداکثر دمای مخلوط در میکسر 5 ± 160.
 
 
مدت و شرایط نگهداری :
 
یكسال در بسته بندی اولیه دور از تابش مستقیم نور خورشید.
 

نوع بسته بندی :
 
ماستیک ها داخل کارتن 15 کیلوگرمی وپالتهای 900 کیلوگرمی عرضه می گردد.