• info@peysazehafroz.com
  • 49176 (9821+)

واتراستاپ H-P.V.C

واتراستاپ H-P.V.C

 
واتراستاپ H-P.V.C  قابل انعطاف است كه جهت آب‌بندی درزهای اجرائی و انبساطی سازه‌های بتنی بكار می‌رود و در دسترس می‌باشد. طراحی تمام شیارها و ابعاد حفره‌ها در واتراستاپ pvc بر اساس استاندارد DIN18541 صورت می‌گیرد. این استاندارد تنها استاندارد موجود برای طراحی واتراستاپ می‌باشد توجه : از اورلپ نمودن واتراستاپ‌ها جدا خودداری نمائید واتراستاپ‌ها باید به هم جوش داده شوند. مواد اولیه واتراستاپ ها بر اساس استاندارد DIN18541 انتخاب می شوند.
 
water stop

 
خواص و اثرات :
 
  1. مقاومت کشتی بالا در جهت طولی و عرضی
  2. مقاومت در محیط های شیمیایی
  3. جلوگیری از عبور آب در درزهای انبساطی سایزبندی مختلف با اشکال ظاهری متفاوت
 
موارد کاربرد :
 
  • استخرها و مخازن
  • سدها و تونل‌ها
  • تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب
  • كانال‌ها و لوله‌های بتنی
  • تونل‌های انتقال آب و تونل‌های ترافیكی
 
واتراستاپ تخت :
 
واتراستاپ تخت شیاردار در درزهای اجرائی كه انقباض و انبساط ندارند بكار می‌رود. كه در انواع E15 , E20 , E24, E30 قابل ارائه می‌باشد
 
واتراستاپ كفی :
 
واترا ستاپ كفی كه برای درزهای انبساطی و انقباضی در كف مخازن و منابع آب و سایر سازه‌های بتنی استفاده می‌شود. كه در انواع EF24,EF30,OF24,OF30 قابل ارائه می‌باشد.
 
واتراستاپ حفره دار :
 
واتراستاپ‌های حفره دار برای درزهای انبساطی بكار می‌رود تا محل درز در زمان انبساط و انقباض سازه مقاومت كافی كششی و فشاری لازم را داشته باشد. كه در انواع O15,O20,O24,O30 قابل ارائه می‌باشد.
 
روش  نصب :
 
واتراستاپ‌های تخت در محل پیش‌بینی شده قطع بتن می‌بایست مورد استفاده قرار بگیرند كه نیمی از عرض آن در بتن قدیم و نیمه دیگر در بتن جدید قرار خواهد گرفت.
واتراستاپ حفره دار در محل‌های پیش‌بینی شده در درزهای انبساط و ژوئن‌ها باید به فرمی قرار بگیرند كه حفره واتراستاپ پس از بتن‌ریزی مقطع اول و دوم كاملا در محل درز قرار گرفته تا در زمان انبساط و انقباض سازه تنش‌های وارده را به خوبی كنترل نماید. برای ثابت نمودن واتر استاپ از گیره واتر استاپ استفاده می‌شود یا به روش جوشکاری مراجعه شود.
 
خواص فیزیکی و شیمیایی :
 
وزن مخصوص :                         1/39-1/46gr/cm3
ازدیاد طول در زمان گسیختگی :               337٪
درصد ازدیاد طول در جهت طولی :   حداقل  375٪
درصد ازدیاد طول در جهت عرضی :  حداقل  370٪
مقاومت قلیایی :                  با استاندارد crd c 572 مطابقت دارد
مقاومت كششی طولی  :            14/30Kgf/cm2
مقاومت کشش عرضی :                  13/70kgf.cm3
جذب آب :                                     < 06/0 ٪
سختی :                             79 تا 71 shoreA
دمای استفاده :                         60+ تا 25-  درجه سانتیگراد
 
نوع بسته بندی :
 
حلقه‌های 25 متری
 
منتشرشده در آب بند سازی بتن