• info@peysazehafroz.com
  • 49176 (9821+)
  • 09109772900

اثر میکروسیلیس روي زمان گیرش بتن پر مقاومت

یکشنبه, 16 مهر 1396 ساعت 06:34

اثر میکروسیلیس روي زمان گیرش بتن پر مقاومت

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

این مقاله حاصل کارهاي آزمایشگاهی انجام شده روي زمان هاي گیرش اولیه و نهایی بتن هاي با مقاومت بسیار زیاد و داراي در صد هاي متفاوت میکروسیلیس است. از روش مقاومت در برابر نفوذ (ASTM C403) براي تعیین زمان هاي گیرش بتن استفاده شده است. در این روش ابتدا بتن ساخته می شود و سپس با استفاده از الک نمره چهار سنگدانه هاي درشت آن جدا می گردند. دانستن زمان هاي گیرش بتن در برنامه ریزي عملیات اجرایی آن بسیار مهم است. در واقع این ویژگی بتن در تعیین زمان مجاز حمل، ریختن در قالب، ویبره کردن و پرداخت سطحی بتن موثر است. از نتیجه هاي به دست آمده از آزمایش زمان گیرش اولیه براي یافتن نقطه شروع جمع شدگی خود به خودي بتن، که بیشترین مقدار جمع شدگی در بتن هاي با مقاومت بسیار زیاد را به خود اختصاص می دهد، نیز استفاده می شود. نتیجه هاي این پژوهش نشان می دهند که با افزایش در صد میکروسیلیس زمان هاي گیرش اولیه و نهایی بتن افزایش می یابند.

 

خواندن 3943 دفعه

نظر دادن