• info@peysazehafroz.com
  • 49176 (9821+)
  • 09109772900

ژل میکروسیلیس پودری H-MP

ژل میکروسیلیس پودری H-MP

لازم به ذکر است این ماده علاوه بر خصوصیات (ژل میکروسیلیس مایع HM) دارای مزایای ذیل می باشد.
 
خواص واثرات :
 
1- کاهش هزینه حمل و نقل نسبت به ژل میکروسیلیس مایع.
2- کاهش فضای انبارداری و سهولت انبارداری پاکت نسبت به سطل.
3- کاهش میزان مصرف در طرح اختلاط به میزان 50%.
4- امکان آسانتر طرح اختلاط مدیران فنی
منتشرشده در افزودنی های بتن